O mnie

mgr Maria Panek-Gawrych

Pedagog specjalny • Nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka • Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu • Terapeuta ręki

Kwalifikacje z pedagogiki specjalnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zdobyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończyłam również studiów podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, co umożliwiło mi pracę terapeutyczną z osobami z diagnozą zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera.

Swój warsztat pracy wzbogacałam, podejmując dodatkowe szkolenia, w tym uzyskałam:

 • certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka,
 • certyfikat I i II stopnia terapii ręki i zaburzeń motoryki małej oraz ukończyłam szkolenie „diagnoza-terapia-masaż”.

Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej m.in.:

 • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” (Fundacja Synapsis),
 • „Jak skutecznie włączać dziecko ze spektrum autyzmu do grupy rówieśniczej w przedszkolach integracyjnych i ogólnodostępnych”, 
 • „Prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych”,
 • „VB-MAPP ocena osiągania kamieni milowych rozwoju”,
 • Szkolenia z Oceny gotowości szkolnej (KOGS) oraz Oceny słuchu fonemowego (KOSF),
 • Pictures Exchange Communication System (PECS) stopień I.

Posiadam duże doświadczenie w stawianiu diagnozy pedagogicznej oraz tworzeniu na jej podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego a także wprowadzaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutyczny, bardzo szczegółowo dostosowanych do każdego dziecka, z którym pracuje.

Szczególną uwagę zwracam na umiejętności kluczowe, które są fundamentem każdej pracy terapeutycznej. Bogaty warsztat technik terapeutycznych owocnie stosuję do nauki każdej z nich, w tym do nawiązywania relacji społecznych, podejmowania współpracy, koncentrowania uwagi.

Przy diagnozie braku umiejętności naśladowczych wprowadzam intensywne uczenie pojedynczych ruchów z przedmiotami i bez nich, przy diagnozie problemów z rozumieniem mowy realizuje trening rozpoznawania nazw obiektów i wykonywania pierwszych poleceń, przy diagnozie braku komunikowania się za pomocą dźwięków wprowadza ćwiczenia imitacji werbalnej. Równie intensywnie pracuję nad pobudzaniem u dzieci motywacji do podejmowania nowych działań i wkładania wysiłku w proces uczenia się poprzez zabawę oraz ocenę wzmocnień dziecka.

Na bazie umiejętności kluczowych z powodzeniem rozwijam umiejętności wyższego rzędu, w tym zdolność uczenia się w grupie (m.in. podążanie za poleceniami skierowanymi do grupy, wysłuchiwanie istotnych treści podanych na zajęciach, ich zapamiętywanie i odtwarzanie) oraz rozwijanie zaawansowanych umiejętności społecznych (m.in. wspólna zabawa, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, prowadzenie rozmów, wyrażanie swoich emocji i rozumienie emocji innych osób). Dużą wagę przykładam również do rozwoju umiejętności przedszkolnych i szkolnych, które będą miały wpływ na kolejne etapy edukacyjne dziecka.

W pracy terapeutycznej uważnie słucham i współpracuje z rodzicami dzieci dając wsparcie i wskazówki do dalszej pracy.

Terapia nie zaczyna i nie kończy się tylko w gabinecie 🙂

Zapraszamy do rezerwacji wizyt Online

Masz pytanie, nie czekaj!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub formularza kontaktowego.
Odpowiemy tak szybko jak to będzie możliwe.

Copyright © 2022 by ASPEKT
Wszystkie prawa zastrzeżone. All right reserved.

O mnie

mgr Maria Panek-Gawrych

Pedagog specjalny • Nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka • Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu • Terapeuta ręki

Kwalifikacje z pedagogiki specjalnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zdobyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończyłam również studiów podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, co umożliwiło mi pracę terapeutyczną z osobami z diagnozą zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera.

Swój warsztat pracy wzbogacałam, podejmując dodatkowe szkolenia, w tym uzyskałam:

 • certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka,
 • certyfikat I i II stopnia terapii ręki i zaburzeń motoryki małej oraz ukończyłam szkolenie „diagnoza-terapia-masaż”.


Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej m.in.:

 • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” (Fundacja Synapsis),
 • „Jak skutecznie włączać dziecko ze spektrum autyzmu do grupy rówieśniczej w przedszkolach integracyjnych i ogólnodostępnych”, 
 • „Prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych”,
 • „VB-MAPP ocena osiągania kamieni milowych rozwoju”,
 • Szkolenia z Oceny gotowości szkolnej (KOGS) oraz Oceny słuchu fonemowego (KOSF),
 • Pictures Exchange Communication System (PECS) stopień I.


Posiadam duże doświadczenie w stawianiu diagnozy pedagogicznej oraz tworzeniu na jej podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego a także wprowadzaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutyczny, bardzo szczegółowo dostosowanych do każdego dziecka, z którym pracuje.

Szczególną uwagę zwracam na umiejętności kluczowe, które są fundamentem każdej pracy terapeutycznej. Bogaty warsztat technik terapeutycznych owocnie stosuję do nauki każdej z nich, w tym do nawiązywania relacji społecznych, podejmowania współpracy, koncentrowania uwagi.

Przy diagnozie braku umiejętności naśladowczych wprowadzam intensywne uczenie pojedynczych ruchów z przedmiotami i bez nich, przy diagnozie problemów z rozumieniem mowy realizuje trening rozpoznawania nazw obiektów i wykonywania pierwszych poleceń, przy diagnozie braku komunikowania się za pomocą dźwięków wprowadza ćwiczenia imitacji werbalnej. Równie intensywnie pracuję nad pobudzaniem u dzieci motywacji do podejmowania nowych działań i wkładania wysiłku w proces uczenia się poprzez zabawę oraz ocenę wzmocnień dziecka.

Na bazie umiejętności kluczowych z powodzeniem rozwijam umiejętności wyższego rzędu, w tym zdolność uczenia się w grupie (m.in. podążanie za poleceniami skierowanymi do grupy, wysłuchiwanie istotnych treści podanych na zajęciach, ich zapamiętywanie i odtwarzanie) oraz rozwijanie zaawansowanych umiejętności społecznych (m.in. wspólna zabawa, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, prowadzenie rozmów, wyrażanie swoich emocji i rozumienie emocji innych osób). Dużą wagę przykładam również do rozwoju umiejętności przedszkolnych i szkolnych, które będą miały wpływ na kolejne etapy edukacyjne dziecka.

W pracy terapeutycznej uważnie słucham i współpracuje z rodzicami dzieci dając wsparcie i wskazówki do dalszej pracy.

Terapia nie zaczyna i nie kończy się tylko w gabinecie 🙂

Zapraszamy do rezerwacji wizyt Online

Masz pytanie? Nie czekaj!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub formularza kontaktowego.
Odpowiemy tak szybko jak to będzie możliwe.

Copyright © 2022 by ASPEKT
Wszystkie prawa zastrzeżone. All right reserved.